Verruimen van betaalbaarheidsmogelijkheden

Om lage en middeninkomens meer mogelijkheden te geven een betaalbare koopwoning te bemachtigen, zijn verschillende financieringsregelingen bedacht.  

Financieringsregelingen voor betaalbare koopwoningen

Met de Starterslening kan een starter op een verantwoorde manier iets meer lenen om een nieuwe of bestaande woning te kopen. De Starterslening wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Gemeenten bepalen zelf de voorwaarden en het maximale leenbedrag. Op dit moment maakt 70 procent van de gemeenten gebruik van de Starterslening.
Voordeel van de lening is dat meer woningen in een gemeente bereikbaar worden. Nadeel is dat de lening een prijsopdrijvend effect kan hebben. En dat er voor de ge-meente kosten aan verbonden zijn.

Voorbeelden/meer informatie:

Op de website is na te gaan welke gemeenten deze lening aanbieden.
Deze lening wordt al in veel gemeenten in de Zuid-Holland toegepast. 

Starterslening Schiedam en Hoeksche Waard. Ook bestaat er een soort starterslening voor zelfbouw, o.a. in Den Haag en Oud-Beijerland.

Er bestaan verschillende financieringsvormen die een (al dan niet tijdelijke) korting geven op de koopprijs van een woning, zodat kopers met een laag inkomen toch (alvast) een woning kunnen kopen. Op landelijk niveau zijn dit bijvoorbeeld Koopstart en Koopgarant, beschikbaar voor corporaties en marktpartijen. Sommige partijen zetten hun eigen financieringsconstructies op, zoals de gemeente Zaanstad en corporatie Dudok Wonen.

Koopstart: Met deze regeling van de stichting OpMaat worden specifieke koopwoningen eerder bereikbaar en is de aankoop minder risicovol. De woningen worden met korting verkocht. Als de koper de woning weer wil verkopen, wordt de korting plus een deel van de waardeontwikkeling terugbetaald aan de corporatie of ontwikkelaar.
Koopgarant: Met deze regeling van de stichting OpMaat worden specifieke koopwoningen eerder bereikbaar en is de aankoop minder risicovol. De aankoopprijs van een Koopgarantwoning ligt onder de marktwaarde. Als de koper weer wil verkopen, moet hij deze terugverkopen aan de corporatie of ontwikkelaar en ontvangt de koopprijs plus of min een aandeel in de waardeontwikkeling.
De gemeente Zaanstad heeft eigen financieringsconstructies onder de paraplu Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ traditioneel, BKZ instap, BKZ erfpacht en de BKZ Starterswoning). De regelingen maken een (al dan niet tijdelijke) korting op de koopprijs en/of de erfpachtcanon mogelijk.

Het product Koop Goedkoop van Dudok Wonen is gebaseerd op een korting op de grond.

Zie hier de goedgekeurde koop- en leenconstructies.

Voorbeelden/meer informatie:
In Nul20 is er een serie artikelen verschenen over koopconstructies: “Gezicht betaalbare koopwoning”. In deze serie artikelen komen alle koopconstructies aan bod.

Zie voor de concepten Koopstart en Koopgarant de website van Stichting OpMaat. Op deze website is na te gaan welke partijen deze regeling aanbieden.
In de provincie Zuid-Holland zijn er meerdere aanbieders van Koopstart en Koopgarant: Koopgarant WestvoorneKoopstart Rondom Wonen,  Koopstart in LisseHw Wonen Koopgarant: een deel van de woningvoorraad wordt aangeboden met Koopgarant. bij Koopgarant krijgen inwoners van de Hoeksche Waard voorrang.

De gemeente Ede past zelf Koopgarant toe voor koopstarters. Mede n.a.v. Ede zijn er meerdere gemeenten die een actieve rol overwegen bij Koopgarant, Koopstart of een combinatie daarvan.

Corporatie Dudok: Koop Goedkoop en Kopen naar Wens.

Informatie over de concepten van de gemeente Zaanstad.

Stichting INC maakt mogelijk om een (koop)huis te krijgen voor mensen met een kleine portemonnee (o.a. voor starters, maar ook ZZP-ers en statushouders). Door te klussen, (sociaal) te huren en uiteindelijk te kopen realiseren ze hun eigen droomwoning, bouwen ze vermogen op en nemen ze de regie over hun leven. Zie hier verschillende projecten, o.a. in Boskoop, Vlaardingen, Leiden en Rijswijk.

Bij verkoop van een woning Duokoop toepassen: de woning wordt gekocht (hypotheek), de grond wordt ‘gehuurd’ van een pensioenfonds (huurbedrag).