Instrumentenkoffer betaalbare woningvoorraad

Er is op dit moment een tekort aan betaalbare woningen voor lage en middeninkomens en uit de prognoses blijkt dat de vraag naar betaalbare woningen nog verder zal toenemen. Op deze website zijn er oplossingsrichtingen aangegeven om het aanbod aan betaalbare woningen voor lage en middeninkomens te vergroten. Het doel is dat de woningmarkt in de provincie Zuid-Holland toegankelijk blijft voor deze doelgroepen.

In deze instrumentenkoffer zijn de oplossingsrichtingen uitgewerkt in doelen en subdoelen, met het bijbehorende instrumentarium dat voor gemeenten beschikbaar is om betaalbaarheid op de woningmarkt te borgen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en de beperkingen van de instrumenten. Per instrument zijn voorbeelden opgenomen en bronnen voor meer informatie.

Gedeputeerde drs. ir. Anne Koning (Wonen): “De verhalen zijn bekend. Er is een tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland. Rentes staan historisch laag, waardoor huizenprijzen tot ongekende hoogtes stijgen. In de huursector staat de sociale woningbouw onder steeds meer druk, met onophoudelijk groeiende wachtlijsten tot gevolg. Huurwoningen in het middensegment zijn evenmin beschikbaar.

Dit alles zorgt voor een ongezonde balans op de woningmarkt. Een balans die kan worden hersteld door bijvoorbeeld  de bestaande woonvoorraad slimmer te gebruiken. En door in hoog tempo nieuwe, betaalbare woningen te bouwen. Op de juiste plek en klaar voor de toekomst.

Doe uw voordeel met de goede voorbeelden en instrumenten op deze website om betaalbare en sociale woningbouw te realiseren en te behouden.

Zo maken we Zuid-Holland #elkedagbeter.”

De informatie uit deze instrumentenkoffer is op deze website beschikbaar gesteld. De inhoud, voorbeelden en informatiebronnen worden periodiek geactualiseerd en aangevuld.

De inzet van de provincie Zuid-Holland voor betaalbare woningen

De provincie Zuid-Holland kampt met een flink woningtekort. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor starters & doorstromers, studenten, arbeidsmigranten en ouderen. De provincie wil samen met gemeenten en andere partners tot 2025 jaarlijks 17.000 woningen realiseren. Het tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland vereist versnelling van nieuwbouw. De provincie ondersteunt professionals op verschillende manieren.

Deze website is gemaakt door RIGO in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de instrumenten en de toepassing daarvan? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Status toegankelijkheidslabel van Instrument betaalbare voorraad.