Verruimen van betaalbaarheidsmogelijkheden

Om lage en middeninkomens meer mogelijkheden te geven een betaalbare koopwoning te bemachtigen, zijn verschillende financieringsregelingen bedacht.  

Financieringsregelingen voor betaalbare koopwoningen

Met de Starterslening kan een starter op een verantwoorde manier iets meer lenen om een nieuwe of bestaande woning te kopen. De Starterslening wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Gemeenten bepalen zelf de voorwaarden en het maximale leenbedrag. Op dit moment maakt 70 procent van de gemeenten gebruik van de Starterslening.
Voordeel van de lening is dat meer woningen in een gemeente bereikbaar worden. Nadeel is dat de lening een prijsopdrijvend effect kan hebben. En dat er voor de ge-meente kosten aan verbonden zijn.

Voorbeelden/meer informatie:

Op de website is na te gaan welke gemeenten deze lening aanbieden.
Deze lening wordt al in veel gemeenten in de MRA toegepast.
Almere is juist gestopt vanwege het argument van de prijsopdrijving.

Er bestaan verschillende financieringsvormen die een (al dan niet tijdelijke) korting geven op de koopprijs van een woning, zodat kopers met een laag inkomen toch (al-vast) een woning kunnen kopen. Op landelijk niveau zijn dit bijvoorbeeld Koopstart en Koopgarant, beschikbaar voor corporaties en marktpartijen. Sommige partijen zetten hun eigen financieringsconstructies op, zoals de gemeente Zaanstad en corporatie Dudok Wonen.
Koopstart: Met deze regeling van de stichting OpMaat worden specifieke koopwoningen eerder bereikbaar en is de aankoop minder risicovol. De woningen worden met korting verkocht. Als de koper de woning weer wil verkopen, wordt de korting plus een deel van de waardeontwikkeling terugbetaald aan de corporatie of ontwikkelaar.
Koopgarant: Met deze regeling van de stichting OpMaat worden specifieke koopwoningen eerder bereikbaar en is de aankoop minder risicovol. De aankoopprijs van een Koopgarantwoning ligt onder de marktwaarde. Als de koper weer wil verkopen, moet hij deze terugverkopen aan de corporatie of ontwikkelaar en ontvangt de koopprijs plus of min een aandeel in de waardeontwikkeling.
De gemeente Zaanstad heeft eigen financieringsconstructies onder de paraplu Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ traditioneel, BKZ instap en BKZ erfpacht). De regelingen maken een (al dan niet tijdelijke) korting op de koopprijs en/of de erfpachtcanon mogelijk.
Het product Koop Goedkoop van Dudok Wonen is gebaseerd op een korting op de grond.

Voorbeelden/meer informatie:

Zie voor de concepten Koopstart en Koopgarant de website van Stichting OpMaat. Op deze website is na te gaan welke partijen deze regeling aanbieden.
In de MRA zijn het vooral corporaties die deze vormen aanbieden. Zo bieden Gooi en Omstreken en Intermaris zowel Koopstart als Koopgarant aan.
Verder wordt Koopgarant aangeboden door De Alliantie, Wooncompagnie, Ymere en Rochdale.
Informatie over de concepten van de gemeente Zaanstad.
Informatie over verkoopproducten van Dudok Wonen.

Koop Goedkoop

Kopen naar Wens

Dudok Wonen: koop Goedkoop en Kopen naar Wens

Goedgekeurde koop- en leenconstructies